Menu
Město Domažlice
Domažlice

84. schůze ze dne 5. 4. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 84. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 5. 4. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3860 - a) bere na vědomí informaci o rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 59A 4/2016-63, v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Domažlice ze dne 17. 2. 2017

b) schvaluje podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 59A 4/2016-63 v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Domažlice ze dne 17. 2. 2017 a zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, osvědčení ČAK č. 11279 k zastupování města v tomto řízení(OSM)

 

3861 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, osvědčení ČAK č. 11279 k zastupování města v řízení o správním deliktu dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích zahájeném Krajským úřadem Plzeňského kraje, č. j. ZP/4728/17, spis. zn. ZN/997/ŽP/17 ze dne 30. 3. 2017(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 10. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)