Menu
Město Domažlice
Domažlice

101. schůze ze dne 18.10.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 101. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.10.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4581 - a) zplnomocňuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta se sídlem Římská 104/14, 120 00 Praha 2 k zastupování města Domažlice v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem Plzeň – město pod č.j. 094 EX 15234/17 – 018 ve věci oprávněného společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Plzeň 3, Klatovská třída 73/7a, IČ 45356815 pro 3.168.645,60 Kč s přísl.

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3619 pol. 5191 + 5.100.000 Kč (OZ Bába - složení sankce na depozitní účet soudního exekutora)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.100.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 25.10.2017 (OF)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)