Menu
Město Domažlice
Domažlice

100. schůze ze dne 13.10.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 100. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.10.2017

 

Rada města v Domažlicích:

 

4580 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Ing. arch. Martinovi Jirovskému, Ph. D., MBA, fyzické osobě podnikající, se sídlem Tábor, Převrátilská 330/15, PSČ 309 01, IČ 62549201

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Tábor, Převrátilská 330/15, PSČ 309 01 Tábor, IČ 62549201 na službu "Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby" dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0542 § 3635 pol. 6119 + 338.800 Kč (ÚS Všeruby)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 338.800 Kč (Investiční rezerva)(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

pozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)