Menu
Město Domažlice
Domažlice

67. schůze ze dne 19. 10. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 67. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19. 10. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3181 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti do 39. výzvy „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“ vyhlášené MMR ČR, o poskytnutí dotace z IROP a s realizací projektu “Komunitní centrum Domažlice“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Komunitní centrum Domažlice“ až do výše 30 mil Kč bez DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 19. 10. 2016(OSM)

 

3182 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0515 pol. 4222 + 1.000.000 Kč (dotace Plzeňský kraj- kuchyně ZŠ Komenského 17)

org. 0515 § 3113 pol. 5171 + 4.000.000 Kč (oprava školní kuchyně ZŠ Komenského17)

org. 0515 § 6399 pol. 5362 - 694.215 Kč (odpočet DPH)

org. 0503 § 4357 pol. 6121 - 2.305.785 Kč (rekonstrukce objektu bývalých jeslí ul. Benešova)

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3183 - schvaluje prezentaci města Domažlic prostřednictvím Domažlické dudácké muziky na koncertní cestě po Austrálii v termínu 23. 10. - 22. 11. 2016 v ceně 20.000 Kč(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)