Menu
Město Domažlice
Domažlice

66. schůze ze dne 12. 10. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 66. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 12. 10. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3178 - a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění připomínkám PS6, PS8d, PS9, PS10, P1, PO1 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění z části připomínkám PS14, PO2, PO3 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhovění připomínkám PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS7, PS8a, PS8b, PS8c, PS8e, PS8f, PS11, PS12, PS13, PS15, PS16, PS17, o připomínkách se stejným věcným obsahem PS18.1- PS18.7, dále o připomínkách P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, POO1, POO2 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19. 10. 2016(OVÚP)

 

3179 - a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění námitkám N3, N12, N21d, N24, N25 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyhovění z části námitkám N26, NOO34, NOO35 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhovění námitkám N1, N2, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, NO10, N11, NO11, NO12, N13, N14, NO14, NOO14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21a, N21b, N21c, N21e, N22, NO22, N23, N27, N28, NO28, N29, N30, N31, N32, N33 uplatněných k návrhu územního plánu Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19. 10. 2016(OVÚP)

 

3180 - doporučuje vydat opatřením obecné povahy Územní plán Domažlice v předložené podobě

Termín splnění: 19. 10. 2016(OVÚP)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)