Menu
Město Domažlice
Domažlice

60. schůze ze dne 24. 8. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 60. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24. 8. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2901 - a) rozhodla vyloučit uchazeče ACG-Real s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38, PSČ 169 00, IČ 27094359 z další účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 29086582

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 29086582 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 8. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)