Menu
Město Domažlice
Domažlice

56. schůze ze dne 22. 6. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 56. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22. 6. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2712 - doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol.6121 + 1.200.000 Kč (ZŠ Komenského – výtah)

org. 0287 § 6399 pol.5362 - 208.265 Kč (ZŠ Komenského – výtah)

org. 0264 § 6409 pol.6901 - 991.735 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2713 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce "Domažlice, Baldovská č. p. 638 - zateplení objektu domova pro seniory" zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2714 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce "Domažlice, Fügnerova č. p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly" zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2715 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 8. 3. 2016 mezi městem

Domažlice a společností SUPTel a. s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, Plzeň, IČ 25229397 ohledně provedení rozšíření Městského kamerového systému – Domažlice III. etapa dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)