Menu
Město Domažlice
Domažlice

48. schůze ze dne 15. 3. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 48. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15. 3. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2258 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp.zn. 3Af 63/2015 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

Datum vložení: 17. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)