Menu
Město Domažlice
Domažlice

46. schůze ze dne 3. 3. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 46. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 3. 3. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

2177 - schvaluje uzavření Partnerské dohody Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 týkající se projektu „Akční spolek Cerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Cerchov – aktivně v přírodě“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

Datum vložení: 4. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)