Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. schůze ze dne 27. 1. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 41. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27. 1. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2075 - a) ukládá odboru správy majetku nakoupit plyn na období 1-12/2017, 1-12/2018, 1-12/2019 pro město Domažlice a jeho organizace a zařízení v souladu se Smlouvou o zprostředkování burzovních obchodů č. 028/2012/E+P se společností PROSPEKSA, a. s., Neklanova 152/44, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 26421542, dle sdělení makléře

Termín splnění: 31.3. 2016

b) ukládá odboru správy majetku nakoupit elektřinu na období 1-12/2017 pro město Domažlice a jeho organizace a zařízení v souladu se Smlouvou o zprostředkování burzovních obchodů č. 028/2012/E+P se společností PROSPEKSA, a. s., Neklanova 152/44, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 26421542, dle sdělení makléře

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)