Obsah

24. schůze ze dne 31.07.2015

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

z 24. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 31.07. 2015

 

Rada města v Domažlicích:

1140 - ukládá OSM vyzvat společnost Artes natur, s. r. o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem č. p. 315, IČ 26366282 k doložení dokumentace vodního díla včetně dokladové části a zajistit vyjádření společnosti CHVaK a.s. jako správce kanalizace k předložené PD

Termín splnění: 31.08.2015                                                                          

1141 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 2143 pol. 5153 + 129.000 Kč (Pivovar - dodávky plynu)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 129.000 Kč (rozpočtová rezerva)
                                                                                                                           

1142 - a) rozhodla vyloučit uchazeče Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631

c) ukládá starostovi města jednat se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 o rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: : 31.08. 2015

1143 - a) rozhodla vyloučit uchazeče AB - PROFIL CZ s. r. o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ 28015983 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

b) rozhodla vyloučit uchazeče JOLER s. r. o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92, , PSČ 120 00, IČ 24837741 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

c) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti TERMOCON s.r.o., se sídlem Valentinská 557, PSČ 41731 Novosedlice, IČ: 25001451

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TERMOCON s.r.o., se sídlem Valentinská 557, PSČ 41731 Novosedlice, IČ: 25001451 na stavební práce „ Domažlice, Fügnerova č.p. 647 - Zateplení objektu sportovní haly “ dle předloženého návrhu v případě schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

číslo org.

paragraf

položka

částka

ÚZ

popis

0522

3412

6121

+1.058.019,-

 

(realizace - zateplení objektu sportovní haly)

0522

6399

5362

- 183.623,-

 

(odpočet DPH)

0516

3326

6121

- 874.396,-

 

(Baldovské návrší)

Termín splnění: 31.08.2015                                                                          

1144 - a) rozhodla vyloučit uchazeče AB - PROFIL CZ s. r. o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ 28015983 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

b) rozhodla vyloučit uchazeče JOLER s. r. o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92, , PSČ 120 00, IČ 24837741 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

c) rozhodla vyloučit uchazeče Karpem Stavby na klíč s. r. o., se sídlem Cihlářská 425, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 03661784 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

d) rozhodla vyloučit uchazeče Mavilla s.r . o., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 160 00, IČ 28465644 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

e) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., se sídlem Praha - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ 26385759

f) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., se sídlem Praha - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ 26385759 na stavební práce „Domažlice, U nemocnice č.p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ dle předloženého návrhu

1145 - a) ruší veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zveřejněnou na profilu zadavatele dne 6. 6. 2015 na základě § 84 odst. 2 písm. e) neboť zadavatel nebyl schopen zajistit transparentnost zadávacího řízení

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“

c) jmenuje otevírací a hodnotící komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ ve složení:

členové:                                   náhradníci:

Bc. Michal Hájek                     Lenka Králová

Ing. Zbyněk Wolf                    Michal Jůna

Ing. Miroslav Mach                Ing. Ivana Sladká

Ing. Pavlína Fišerová             Jiří Pivoňka

Bc. Radka Kouřilová              Jakub Mráz
                                                                                                                          

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 


Vytvořeno: 3. 8. 2015
Poslední aktualizace: 3. 8. 2015 00:00
Autor: Miroslava Bauzová