Obsah

97. schůze ze dne 18. 3. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 97. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 3. 2014Rada města v Domažlicích:

5335 a) - neschvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
d) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
e) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
f) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
g) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu
h) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu (OSM)

5336 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 42, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5337 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 155, v ulici Spálené v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5338 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 7, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5339 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 13, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, za předpokladu splnění veškerých podmínek pro přidělení bytu zvláštního určení daných zákonem (OSM)

5340 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 21, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5341 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5342 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 630, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5343 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, v budově čp. 504, v ulici Kunešově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5344 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 241, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
c) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. vyzvat nového nájemce bytové jednotky č. 241/9 v ul. 17. listopadu Domažlice k odstranění vad (plísně) v bytové jednotce Dvořákova 440/8, Domažlice na jeho náklad, a to do jednoho měsíce od vrácení této bytové jednotky
Termín splnění: 28. 3. 2014 (OSM)

5345 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 10, v budově č. p. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5346 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově čp. 237, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5347 - schvaluje v souladu s Čl. VII - Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 16, v budově čp. 84, v ulici Břetislavově v Domažlicích (OSM)

5348 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 7, v budově čp. 141, v ulici Masarykově v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (OSM)

5349 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatků z prodlení ve výši 50% dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích, a to za podmínky, že zbývajících 50% dlužné částky bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději 31. 12. 2015
Termín splnění: 26. 3. 2014 (OSM)

5350 - a) bere na vědomí konání akce „Mezinárodní jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 23. 8. 2014
b) souhlasí s uzavírkou horní poloviny náměstí Míru od křižovatky nám. Míru a ul. Boženy Němcové ke kašně (k č. p. 51 na náměstí Míru) v Domažlicích za účelem „Mezinárodní jízdy historických vozidel dne 23. 8. 2014“ v době od 8:00 do 13:00 hodin pro AMK Domažlice Veteran car club, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel (OSM)

5351 - nesouhlasí s provedením stavby Domažlice, zahradní domky, ČOV EKOCIS EK-S8, nádrže EKOCIS NK5-EK, kanalizace, vrtané studny a vodovody dle projektové dokumentace vypracované Arpádem Wolfem, AW projektová kancelář, Hradská 79, Domažlice, zak č. 37/2013 (OSM)

5352 - schvaluje, že nájemce LaZeNa, s. r. o., se sídlem 344 01 Domažlice, Chodské náměstí 96, IČ 25215892, se kterým byla dne 26. 8. 1998 uzavřena nájemní smlouva na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 96 na Chodském náměstí v Domažlicích, zaplatí nájemné na 2. čtvrtletí 2014 v následujících splátkách:
1. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 4. 2014
2. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 5. 2014
3. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 6. 2014
4. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 7. 2014
5. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 8. 2014
6. splátka ve výši 15.299,50 Kč splatná do 15. 9. 2014
a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

5353 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t – do ul. E. Krásnohorské, ul. Hruškova, ul. O. Bartošky a ul. J. Procházky v Domažlicích na dobu od 26. 3. 2014 do 28. 3. 2014, pro druh vozidla – Mercedes Benz SPZ: 1P0 5056, Tatra 815 SPZ: 4P5 2510, Tatra 815 SPZ: 5Z2 0592, DAF SPZ: 3P1 5258 a Mercedes Benz SPZ: 4P2 4789, z důvodu zásobování staveniště - čerpání betonové směsi (OSM)

5354 - doporučuje zastupitelstvu schválit prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 4480, jehož součástí je dům č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí, a pozemku p. č. 2446/24, vše v k.ú. Domažlice, na vlastnické právo k jednotkám, s tím že do článku V. části (F) se doplňuje tento výpočet: C = (M x 122,- Kč) + (V x 8,- Kč/m2)
Termín splnění: 4. 4. 2014 (OSM)

5355 - schvaluje zařazení pozemku p. č. 4480, jehož součástí je budova č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí, a dále pozemek p. č. 2446/24 do seznamu nemovitostí, ve kterých bude společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. vykonávat správu, a to dle mandátní smlouvy uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 11. 12. 2006 a ukládá odboru správu majetku tuto změnu provést v rámci aktualizace přílohy mandátní smlouvy k 1. 4. 2014
Termín splnění: 6. 5. 2014 (OSM)

5356 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o provedených rezervacích jednotek nacházejících se v bytovém domě č.p. 310 v ul. U Jezera v Domažlicích a řadových bytových domů označených dle projektové dokumentace B 1.11 - B 1. 16, B 1.18 a postupu ve věci prodeje těchto nemovitých věcí
Termín splnění: 26. 3. 2014 (OSM)

5357 - doporučuje zastupitelstvu souhlasit s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s. ze smlouvy o úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky zatěžující zástavu, kterou bude jednotka č. 310/5 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na jednotce č. 310/7, když tyto jednotky jsou vymezeny v prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým se rozděluje právo k nemovité věci - pozemku p. č. st. 4480, jehož součástí je dům č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice - Hořejší Předměstí, a pozemku p. č. 2446/24, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 7. 4. 2014 (OSM)

5358 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 ze dne 30. 5. 2008, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o objekt sportovní haly a souvisejících budov v Domažlicích s tímto doplněním:
a) nájemné za užívání sportovní haly a souvisejících budov se stanoví ve výši 117.410,- Kč (OSM)

5359 - ukládá jednateli společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. vypracovat návrh provozního řádu sportovní haly, který by upravoval provoz sportovní haly - užívání tělocvičny, a předložit ho radě města ke schválení
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5360 - schvaluje ceník za služby poskytované ve sportovní hale v Domažlicích (pronájem tělovýchovných zařízení) dle upraveného návrhu, t.j. do 30. 6. 2014 a stanovuje provozní dobu sportovní haly takto:
každý den od 8.00 do 21.00 hodin (OSM)

5361 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Sportovní unií Domažlice, se sídlem Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00435481 dle předloženého návrhu (OSM)

5362 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Janem Březinou, podnikajícím pod označením Jan Březina, s místem podnikání Vančurova 230, Horšovský Týn, IČ 45381143 dle předloženého návrhu (OSM)

5363 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Fügnerova 647, Domažlice, IČ 48342262 dle předloženého návrhu (OSM)

5364 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Okresním fotbalovým svazem Domažlice, se sídlem Fügnerova 647, Domažlice, IČ 22882898 dle předloženého návrhu (OSM)

5365 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Evou Krumlovou, podnikají pod označením Eva Krumlová, s místem podnikání Lidická 326, Koloveč, IČ 42852609 dle předloženého návrhu (OSM)

5366 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Michaelou Grösslovou, podnikající pod označením Michaela Grösslová, s místem podnikání Němčice 26, IČ 69941386 dle předloženého návrhu (OSM)

5367 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a společností Mars Czech s. r. o., se sídlem Pražská 320, Poříčí nad Sázavou, IČ 28444914 dle předloženého návrhu (OSM)

5368 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Domažlice, společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 a Klubem českých turistů - Domažlice, se sídlem Mánesova 512, Domažlice, IČ 18230423 dle předloženého návrhu (OSM)

5369 - schvaluje darování souboru movitých věcí tvořících vybavení sportovní haly v Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 v rozsahu dle předloženého návrhu a uzavření příslušné darovací smlouvy (OSM)

5370 - ukládá jednateli společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. protokolárně převzít k 1. 4. 2014 objekt sportovní haly v Domažlicích od sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o. s a zajistit převod smluvních vztahů na sdružené dodávky energií (elektřina, vody, plyn apod.)
Termín splnění: 1. 4. 2014 (OSM)

5371 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 944 b), c), d) ze dne 27. 3. 2013
Termín splnění: 26. 3. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat části pozemku č. 369/13 (původně č. 369/1), k. ú. Česká Kubice, označené dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly jako pozemek p. č. 369/7 a pozemky p. č. st. 415, č. st. 416, vše v k.ú. Česká Kubice
Termín splnění: 10. 4. 2014 (OSM)

5372 - ruší usnesení č. 4073 b), c) ze dne 28. 5. 2013 (OSM)

5373 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit pozemky č. 369/9, 369/10, 369/11, 369/12, vše v k.ú. Česká Kubice ve vlastnictví města Domažlice za pozemky ve vlastnictví obce Česká Kubice
Termín splnění: 10. 4. 2014 (OSM)

5374 - a) souhlasí s přesunutím parkovacího místa pro invalidu dle předloženého návrhu a toto uvolněné místo za vjezdem na pozemek p. č. st. 188 vlevo po směru jízdy označit dopravní značkou B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E12 s uvedením platnosti zákazu, tzn. v tomto případě Po – Pá od 6 – 12 hod.
b) ukládá odboru správy majetku zajistit potřebná vyjádření odboru dopravy ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Termín splnění: 31. 5. 2014 (OSM)

5375 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci užívání půdních prostor v budově č.p. 86 v Kozinově ul., Domažlice (OSM)

5376 - neschvaluje proplacení faktury č. 140100055 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice za opravu chladícího zařízení v budově zimního stadionu v Domažlicích, a to ve výši 10.902,10 Kč vč. DPH (OSM)

5377 - doporučuje zastupitelstvu schválit dokument Strategie rozvoje města Domažlice – strategická část s platností od 1. 4. 2014
Termín splnění 26. 3. 2014 (OSM)

5378 - a) doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu HV 01 na pozemku p. č. 3952/2, k.ú. Domažlice a výsledky zjištěné kvality a vydatnosti zdroje vody
b) doporučuje zastupitelstvu prohlásit hydrogeologický průzkumný vrt HV 01 na pozemku p. č. 3952/2, k.ú. Domažlice jako doplňující zdroj pitné vody, který bude v případě potřeby zařazen do systému zásobování obyvatel města Domažlice
Termín splnění: 26. 3. 2014 (OSM)

5379 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2792/30, 4989, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, 2905/3, Mojzešová - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) (OSM)

5380 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2291/38, 2291/33, 2291/37, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, Ladova, 2291/51 - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) (OSM)

5381 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3496/2 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, Pelnářova, 3499/6 - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) (OSM)

5382 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku zakázky "Dodání dvou kusů travních sekaček" nabídkuspolečnosti AGRIIMPORT s. r. o., Dolní Bělá 60, IČ 14706989 za cenu 674.000,- Kč bez DPH
b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 797.114,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace na dodávku dvou kusů travních sekaček (OSM)

5383 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p.č. 4280/1 a p.č. 5090, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 4. 2014 (OSM)

5384 - a) schvaluje zrušení dětských pískovišť nacházející se v ulici Kosmonautů č.p. 164, v ulici Kunešova č.p. 510, v ulici Mánesova č.p. 533, v ulici Michlova č.p. 610 v Domažlicích
b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace odstranit stávající dětská pískoviště nacházející se v ulici Kosmonautů č.p. 164, v ulici Kunešova č.p. 510, v ulici Mánesova č.p. 533, v ulici Michlova č.p. 610 v Domažlicích a zatravnit tato místa
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OSM)

5385 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy
Termín splnění: 31. 5. 2014 (OSM)

5386 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p.č. 2832/4, k. ú. Domažlice
Termín splnění: 10. 4. 2014 (OSM)

5387 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s organizací Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, jejíž předmětem je výpůjčka pozemku p. č. 5410 a části pozemku p. č. 5700, oba v k. ú. Domažlice dotčených stavbou Propojení křižovatky ul. 28. října se silnicí II/193 v ulici Kozinova v Domažlicích, dle předloženého návrhu, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

5388 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s manžely Dufkovými, Domažlice, jejíž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. st. 108 v k. ú. Domažlice dotčených stavbou Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích, dle předloženého návrhu, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

5389 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností KANAFAS CZ, s. r. o., se sídlem Tyrkysová 532/3, Praha 5, PSČ 154 00, IČ 26365898, jejíž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. st. 120 v k. ú. Domažlice dotčených stavbou Rekonstrukce Chodské ulice v Domažlicích, dle předloženého návrhu, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

5390 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení restaurátorských prací na pomníku MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích s Jindřichem Kovaříkem, podnikajícím pod označením Jindřich Kovařík, s místem podnikání náměstí Osvobození 35, Kralovice, IČ 11374136 dle předloženého návrhu, za předpokladu, že bude schválen rozpočet města Domažlice na rok 2014, ve kterém bude tato investiční akce zahrnuta (OSM)

5391 - trvá na svém usnesení č. 5201 ze dne 11. 2. 2014 (OSM)

5392 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb – předzahrádky s tím, že žadatel bude písemně upozorněn odborem správy majetku na plánovanou rekonstrukci místní komunikace Chodské ulice v Domažlicích a z toho vyplývajících rizik včetně možnosti zvážení odložení realizace investice žadatele na období po rekonstrukci místní komunikace (OSM)

5393 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Antonínem Úškrtem, s místem podnikání Masarykova 385, Domažlice, IČ 74202952, jejíž předmětem je provedení a provozování stavby „Dřevoškrt, stavební úpravy ocelové haly, dočasná přípojka NN" na pozemcích p.č. 5389/1, p.č. 5389/3, p.č. 5634/3, p.č. 2446/30, p.č. 5634/2, p.č. 5389/2 a p.č. 5684/3, vše v k. ú. Domažlice jakožto stavby dočasné, dle předloženého návrhu (OSM)

5394 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22. 5. 2013 ve znění dodatku č. 1 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej části pozemku p. č. 980/5 nově označené dle geometrického plánu č. 3904-380/2013 parcelním číslem st. 4497, k.ú. Domažlice, a to v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22. 5. 2013 ve znění platných dodatků
Termín splnění: 31. 5. 2014 (OSM)

5395 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit změnu položky rozpočtu takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 60.000,- Kč (JSDHO Domažlice – opravy)
Termín splnění: 26. 3. 2014 (OF)

5396 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočet Města Domažlice na rok 2014 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 318.637.530,- Kč, výdaji ve výši 282.102.020,- Kč, s výší investiční rezervy 77.720.070,- Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OF)

5397 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 987.181,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OF)

5398 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do fondu Sluníčko ve výši 900.000,- Kč
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OF)

5399 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, č.j. MeDO-10655/2014-Kras ze dne 28. 2. 2014 (OF)

5400 - a) bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice o dluhu TJ Jiskra Domažlice vůči příspěvkové organizaci
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o změně závazku (o způsobu úhrady kupní ceny) mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Fügnerova 647, PSČ 344 01, IČ 00524123 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OF)

5401 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2014 (OF)

5402 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 57.840,20 Kč z investičního fondu Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, na nákup šatny pro pracoviště Zahradní 471 od firmy MAKRA DIDAKTA s. r. o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758 (OKS, OF)

5403 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ ve středu 30. 4. 2014 od 16.00 do 19.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 48 (prodejna Bočanová) za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ v pondělí 5. 5. 2014 od 6.30 do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

5404 - bere na vědomí předběžný návrh programu Oslav osvobození 2014 a schvaluje jako součást programu Oslav osvobození 2014 účast 5 historických vojenských aut za cenu 5.000,- Kč (OKS)

5405 - souhlasí s konáním koncertu pěveckého sboru Duha ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a pěveckého sboru Bruncvík z Prahy v rámci cyklu „Hudba na radnici“ v prostorách radnice dne 26. dubna 2014 (OKS)

5406 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, se sídlem Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2014 pro projekt: „Škola – můj kamarád“ (zažádáno o 33.000,- Kč) (OKS)

5407 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2014 pro projekt: „Správná šestka“ (zažádáno o 18.000,- Kč) (OKS)

5408 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice ve Zlatých stránkách mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, IČ 00253316 a firmou MEDIATEL s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 14000 Praha 4, IČ 26757052 (OKS)

5409 - schvaluje přidělení náhradní bytové jednotky č. 4, v budově čp. 325, v ulici 28. října v Domažlicích, a to za podmínky vrácení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 1, na náměstí Míru v Domažlicích zpět k dispozici městu Domažlice, a to s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu ( tajemnice)

5410 - bere na vědomí vyjádření zaslané Nájemním družstvem GOLEM, družstvo ze dne 8. 2. 2014 (tajemnice)

5411 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka, pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti (OSVZ)

5412 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 2. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 10. 3. 2014
c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10. 2. 2014

5413 - schvaluje návrh programu 37. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26. 3. 2014 dle upraveného návrhu (tajemnice)

5414 - a) souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na nákup svozového vozidla směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu, v předpokládané hodnotě 3,5 mil Kč bez DPH
b) souhlasí s podáním žádostí o dotaci do LVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí (prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady) na projekt: „Svozové vozidlo směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu pro kompostárnu města Domažlice“
c) doporučuje DTS Domažlice, příspěvkové organizaci zadat zakázku na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt: „Svozové vozidlo směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu pro kompostárnu města Domažlice“ do LVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí společnosti „Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.“, Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ 25245091, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 28.798,- Kč včetně DPH, formou objednávky (OSM)

5415 - doporučuje zastupitelstvu schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 3. 2014 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Ing. Jitka Heřmanová
radní města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 24. 3. 2014
Poslední aktualizace: 24. 3. 2014 00:00
Autor: