Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. schůze ze dne 20. 11. 2014

-

U S N E S E N Í

z 2. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 11. 2014Rada města v Domažlicích:

69 - a) rozhodla vyloučit uchazeče Triglav pojišťovna, a. s., Novobranská č. p. 544/1, Brno, IČ 25073958 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) rozhodla vyloučit uchazeče ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí č. p. 1458, 530 02 Pardubice, IČ 45534306 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) ruší v souladu s § 84 odst.1 písm. b) zákona č. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění jako zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
d) schvaluje v souladu s § 23 odst. 1 písm. b) zákona jednací řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“
e) schvaluje výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“
f) schvaluje zájemce Triglav pojišťovna, a. s., Novobranská č. p. 544/1, Brno, IČ 25073958, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí č. p. 1458, 530 02 Pardubice, IČ 45534306, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČ 47116617, Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 11304 Praha 1, IČ 45272956 a Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23, 18600 Praha 8, IČ 63998530, kterým bude zaslána písemná výzva k podání nabídky na zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice a společnosti založené městem Domažlice“ zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)