Obsah

113. schůze ze dne 24. 9. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 113. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 24. 9. 2014Rada města v Domažlicích:
 

6284 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Palackého č. p. 224 Zateplení objektu mateřské školy“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, 34401 Domažlice, IČ 25200631 za cenu 1.696.515,00 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Domažlice, Palackého č. p. 224 Zateplení objektu mateřské školy“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, 34401 Domažlice, IČ 25200631 dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 - 1.025.783,00 Kč (výkup pozemků a budovy čp.224 - dražba)
org. 0507 pol. 4213 + 1.027.000,00 Kč (dotace SFŽP)
org. 0507 § 3111 pol. 6121 + 2.052.783,00 Kč (zateplení MŠ Palackého - realizace)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)
 

6285 - doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí dotace z Integrovaného operačního programu v rámci akce „Město Domažlice – služby uživatelům“ ve výši 4.843.953,00 Kč

Termín splnění: 24. 9. 2014 (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 9. 2014
Poslední aktualizace: 25. 9. 2014 00:00
Autor: