Obsah

55. schůze ze dne 28. 11. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 55. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 11. 2012Rada města v Domažlicích:
 

3238 - a) rozhodla vyloučit uchazeče FOBRUK s.r.o., Guldenerova 485/3, 326 00 Plzeň, IČ 29157498 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Domažlice a příspěvkové organizace“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) rozhodla vyloučit uchazeče Insia, a.s., Vinohradská 1541, 130 00 Praha 3, IČ 48034479 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro Město Domažlice a příspěvkové organizace“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 11. 2012
Poslední aktualizace: 30. 11. 2012 00:00
Autor: