Obsah

53. schůze ze dne 14. 11. 2012

Typ: ostatní
-

 

 
U S N E S E N Í

z 53. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 11. 2012


Rada města v Domažlicích:

3150 - bere na vědomí projektovou dokumentaci „Revitalizace hřbitova v Domažlicích“ vyhotovenou společností Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ 28042395 a dendrologický průzkum a posouzení zdravotního stavu dřevin v areálu městského hřbitova v Domažlicích vyhotovený Ing. Janem Spěváčkem, IČ 64389561 dle předloženého návrhu (OSM)

3151 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zelené ploše po obvodu bytových domů č.p.457/458 pro Bytové družstvo Dvořákova 457/458 v zimním období od 15. 11. 2012 do 15. 12. 2012 za účelem provedení svislých izolací obou domů (OSM)

3152 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu – II. etapa“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Domažlice – Revitalizace sídliště 17. listopadu - II. etapa“ ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
Bartoň Zbyněk, Fidrant Josef,
Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
Alena Raisová, Jiří Pivoňka,
Jakub Mráz, Ing. Pavlína Fišerová (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Ing. Jitka Heřmanová
radní města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 19. 11. 2012
Poslední aktualizace: 19. 11. 2012 00:00
Autor: