Obsah

36. schůze ze dne 4. 5. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 36. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 5. 2012Rada města v Domažlicích:

2274 - a) schvaluje cenovou nabídku od firmy BS Central, s.r.o., Praha, dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 30.000,- Kč (revitalizace sídliště 17. listopadu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2275 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení napojení cyklostezky u akvaduktu Havlovice „Hadrovec“ společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 298.921,20,- Kč (napojení cyklostezky u akvaduktu „Hadrovec“)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 298.921,20,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2276 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nového tepelného výměníku v objektu zimního stadionu, U zimního stadionu č.p. 291 v Domažlicích se společností Techcontrol, spol. s r.o., Jana Masaryka 1362, 500 12 Hradec Králové, dle předloženého návrhu (OSM)

2277 - nevyhovuje podané námitce uchazeče Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, ze dne 26. 4. 2012 proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

2278 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 225.000,- Kč (drcení asfaltobetonových sutí)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 225.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 5. 2012
Poslední aktualizace: 15. 5. 2012 00:00
Autor: