Menu
Město Domažlice
Domažlice

134. schůze ze dne 6.9.2010

-

U S N E S E N Í

ze 134. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 6. 9. 2010Rada města v Domažlicích:

6289 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 229 § 6171 pol. 5424 - 90 tis. Kč (náhrady mezd v době nemoci)
org. 229 § 6171 pol. 5167 + 90 tis. Kč (školení - zaměstnanci) (OKS)

6290 - ruší usnesení 6263 ze dne 30. 8. 2010 (OSM)

6291 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6292 - rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku „Samosběrný zametací stroj" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti HANES, s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, za cenu 3.400.000,- Kč bez DPH (OSM)

6293 - ruší usnesení č. 6238 ze dne 23. 8. 2010 o uzavření dodatku č. 3 se společností Held & Francke CZ s.r.o., Husova 685/17, 370 05 České Budějovice (prodloužení termínu z důvodu nevyřízení dotace). Dotace byla již vyřízena a důvod k uzavření dodatku odpadl. Převzetí hotového díla proběhlo 30. 8. 2010 (OSM)

6294 - a) ruší usnesení č. 3520 a č. 3521 ze dne 16. 2. 2009
b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby na zpracování „Územní plán – město Domažlice“ (OSM)

6295 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.9. 2009 se společností NaturaServis s.r.o., Jana Masaryka 1357, 500 12 Hradec Králové na „Transfer živočichů z rybníka Babylon“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 292 § 2341 pol. 6121 + 1.945,50 Kč (změna DPH z 19% na 20%)
org. 292 § 6399 pol. 5362 - 1.945,50 Kč (odpočet DPH – transfer živočichů rybník Babylon) (OSM)

6296 - ukládá řediteli Plaveckého bazénu a ubytovny p.o. snížit nájem paní RD v částce 8.000,- Kč v důsledku rekonstrukce bazénu (OF)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)