Menu
Město Domažlice
Domažlice

123. schůze ze dne 20.5.2010

-

U S N E S E N Í

ze 123. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 5. 2010Rada města v Domažlicích:

5821 - a) ruší usnesení ze 122. schůze rady města č. 5814
b) schvaluje podání žádosti v rámci výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmnetu v obcích, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v rozsahu projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Domažlice", včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (OSM)

5822 - vyhovuje podané námitce uchazeče RLS spol. s r.o., Těmická 1549, 696 81 Bzenec, ze dne 14. 5. 2010 proti zadávacím podmínkám na VZ "Cisternová automobilová stříkačka" uveřejněných na v IS VZ US pod ev. č. 60043348 (OSM)

5823 - schvaluje změnu zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka", dle předloženého návrhu (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 5. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)