Menu
Město Domažlice
Domažlice

118. schůze ze dne 18.3.2010

-

U S N E S E N Í

ze 118. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 3. 2010Rada města v Domažlicích:

5545 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Revitalizace kaštanové aleje“ p. Ing. Jaroslava Krále, Zadní 343, Kladruby u Stříbra, za cenu 537.148,50 Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Revitalizace kaštanové aleje“ s p. Ing. Jaroslavem Králem, Zadní 343, Kladruby u Stříbra (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.
Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 3. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)