Menu
Město Domažlice
Domažlice

112. schůze ze dne 25.1.2010

-

U S N E S E N Í

ze 112. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 1. 2010Rada města v Domažlicích:

5251 - rozhodla vyloučit Československou obchodní banku, a.s., Radlická 150/333, 15057 Praha 5, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dlouhodobý investiční bankovní úvěr“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 1. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)