Menu
Město Domažlice
Domažlice

110. schůze ze dne 7.1.2010

-

U S N E S E N Í

ze 110. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 7. 1. 2010Rada města v Domažlicích:

5195 - ruší usnesení č. 5142 a), b), c) ze 108. schůze rady města Domažlice (OSM)

5196 - schvaluje vyloučení uchazeče p. Františka Havlovice, z výběrového řízení na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ (OSM)

5197 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ p. Jiří Krumla
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ s p. Jiřím Krumlem, dle předloženého návrhu
c) schvaluje zahrnout částku 32.950,- Kč na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Poděbradova 53, stavební úpravy objektu“ do rozpočtu města 2010 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 15. 1. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)