Obsah

89. schůze ze dne 17.6.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 89. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17. 6. 2009
Rada města v Domažlicích:

4188 - doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy č. 08012096 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Revitalizace aleje K Vavřinečku“.     (OSM-I)

4189 - a) doporučuje ZM souhlasit s realizací projektu „Rekonstrukce radnice Domažlice“
b) doporučuje ZM schválit financování projektu „Rekonstrukce radnice Domažlice“ ve výši min 13.868.757,-- Kč     (OSM-I)

4190 - doporučuje ZM souhlasit s realizací projektu: „Rekonstrukce základní školy Komenského 17, Domažlice“ a konstatuje, že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou etap projektu ve výši 23.000.000,-- Kč a to formou pokrytí z vlastního rozpočtu města.     (OSM-I)

4191 - schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi městem Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška, ZŠ Komenského a ZŠ praktickou dle předloženého návrhu     (OSM-I)

4192 - doporučuje ZM souhlasit s realizací projektu: „Modernizace vybavení základních škol v Domažlicích“ a konstatuje, že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou etap projektu ve výši 26.000.000,-- Kč a to formou pokrytí z vlastního rozpočtu města.     (OSM-I)

4193 - a) doporučuje ZM souhlasit s realizací projetu „Rekonstrukce ulic Srnova a Tovární - 2. část“
b) doporučuje ZM schválit financování projektu „Rekonstrukce ulic Srnova a Tovární – 2. část.“ ve výši min 7.300.000,-- Kč
c) schvaluje uzavření dohody o dokončení stavby mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 18200, IČ: 25708261 v rámci rekonstrukce Srnovy a Tovární ulice v Domažlicích dle předloženého návrhu     (OSM-I)

4194 - a) doporučuje ZM souhlasit s  realizací projektu „Tréninkové a volnočasové centrum, podprojekt č. 6, Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavba“.
b) doporučuje ZM se zavázat uhradit vlastní podíl žadatele finančních nákladů na realizaci projektu ve výši 110 mil. Kč.“     (OSM-I)

4195 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci z programu NUTS II Jihozápad na akci „Tréninkové a volnočasové centrum, podprojekt č. 6, Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy a přístavba“ mezi městem Domažlice a společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. , Národní 984/15, 110 00 Praha 1 dle předloženého návrhu    (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
 


Vytvořeno: 22. 6. 2009
Poslední aktualizace: 22. 6. 2009 00:00
Autor: