Obsah

101. schůze ze dne 22.10.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 101. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 10. 2009Rada města v Domažlicích:

4794 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy mandátní smlouvy na realizaci akce “Havlovice, kanalizace a vodovod“ p. Jiřího Hafiče
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na realizaci akce „“Havlovice, kanalizace a vodovod“ p. Jiřího Hafiče, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 413 § 2321 pol. 6121 + 229.000,- Kč (MS Havlovice, kanalizace a vodovod)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 229.000,- Kč (investiční rezerva)     (OSM)

4795 - rozhodla vyloučit uchazeče AZS 98 s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace sítě“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách     (OSM)

4796 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci stavby městského kamerového systému a informačního systému v ulici Petrovická firmě Gabriel a Pangrác, s.r.o. se sídlem Školní 112, Domažlice za cenu 52.650,- Kč vč. 19 % DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby městského kamerového systému a informačního systému v ulici Petrovická s firmou Gabriel a Pangrác, s.r.o. se sídlem Školní 112, Domažlice dle předloženého návrhu
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 52.650,- Kč (investiční rezerva)
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 52.650,- Kč (městský kamerový a inf. systém – Petrovická ul.)
d) mění a doplňuje usnesení č. 4733 ze dne 12. 10. 2009 takto:
„souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení kabelového vedení NN a městského kamerového a informačního systému v Petrovické ul., na pozemkové parcele č. 5495 a st. p. č. 1650/57 k. ú. Domažlice o délce 230 m, v době cca od 26. 10. 2009 do 5. 12. 2009, firmě ELMONT - Stanislav Pospíšil, Kostincova 7, Plzeň“    (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.
 


Vytvořeno: 23. 10. 2009
Poslední aktualizace: 23. 10. 2009 00:00
Autor: