Menu
Město Domažlice
Domažlice

61. schůze ze dne 27.8.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 61. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 8. 2008Rada města v Domažlicích:

2858 - doporučuje zastupitelstvu města:
a) přijmout dotaci ve výši 60.125.000,- Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na projekt "Domov pro seniory - komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností"
b) schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi RRRS Jihozápad a městem Domažlice
c) zavázat se dofinancovat akci vlastními prostředky ve výši 31.500.455,- Kč    (OSM)

2859 - doporučuje zastupitelstvu města:
a) přijmout dotaci ve výši 1.483.792,- Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na projekt "Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy"
b) schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi RRRS Jihozápad a městem Domažlice
c) zavázat se dofinancovat akci vlastními prostředky ve výši 120.308,- Kč     (OSM)

2860 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o převod pozemků p.č. 3476(PK), 3519/3(PK), 4247/1(PK), 5075/2 (PK), 5088/1(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky     (OSM)

2861 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2,000.000,- Kč (snížení investiční rezervy)
org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 2,000.000,- Kč (projektová dokumentace plavecký bazén)    (OSM)

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 9. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)