Menu
Město Domažlice
Domažlice

58. schůze ze dne 25.7.2008

-

 

 
U S N E S E N Í
 
z 58. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 7. 2008Rada města v Domažlicích:

2744 - a) bere na vědomí zápis z jednání konaného dne 23. 7. 2008 mezi zástupci společnosti IMOS Brno, a. s. a Městem Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 278 000,-- Kč (Havlovice kan./vod. - etapa I.)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 278 000,-- Kč (místní komunikace, chodník v Komenského ul. okolo bývalého pivovaru)     (OSM)

2745 - souhlasí s provozním řádem dětského hřiště v Paroubkově ul., Domažlice dle upraveného návrhu     (OSM)

2746 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 2132 + 400.000,- Kč (zimní stadion - nájem)
org. 0260 § 3412 pol. 5213 + 400.000,- Kč (zimní stadion - provoz) OF

2747 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 400.000,- Kč (Havlovice kan./vod. - etapa I.)
org. 0424 § 2321 pol. 6121 + 400.000,- Kč (dešťová kanalizace na pivovar)     (OF)

2748 - a) schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na "Opravu a odbahnění rybníka Radošov" firmě AXION BLUE a.s.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 160.000,- Kč (Havlovice kan./vod. - etapa I.)
org. 0425 § 2341 pol. 5171 + 160.000,- Kč (oprava a odbahnění rybníka Radošov)     (OISPRM)

2749 - a) schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na "Opravu a odbahnění rybníka Zelenov" firmě AXION BLUE a.s.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 180.000,- Kč (Havlovice kan./vod. - etapa I.)
org. 0426 § 2341 pol. 5171 + 180.000,- Kč (oprava a odbahnění rybníka Zelenov)     (OISPRM)

2750 - a) schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na "Opravu a odbahnění rybníka Strakov" firmě AXION BLUE a.s.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0413 § 2321 pol. 6121 - 190.000,- Kč (Havlovice kan./vod. - etapa I.)
org. 0427 § 2341 pol. 5171 + 190.000,- Kč (oprava a odbahnění rybníka Strakov) OISPRM

2751 - ukládá OISPRM připravit smlouvy na projektovou dokumentaci na opravy a odbahnění rybníků Radošov, Zelenov a Strakov s firmou AXION BLUE a.s.     (OISPRM)

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.
 

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)