Obsah

30. schůze ze dne 8.10.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 30. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 8. 10. 2007Rada města v Domažlicích:

1544 - jmenuje hodnotící komisi na zajištění administrace projektu „Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ v rámci operačního programu Životní prostředí ve složení:
členové:                                 náhradníci:
Ing.Miroslav Mach             Pavel Wolf
Dalibor Kubů                        Jana Kaiserová
Ing. Fr. Ruterle                     Jiří Pivoňka
Pavel Morysek                     JUDr. Jan Regal
Ing. Luděk Hlavatý             Bc. Michal Hájek    (OISPRM)

1545 - schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení na zajištění administrace projektu „Domažlice – rekonstrukce a doplnění stávajících vodovodních řadů“ dle předloženého návrhu    (OISPRM)

1546 - ukládá DTS Domažlice, přísp. organizaci, nákup cca 20 t kačírku 6/18 na údržbu dopadových ploch dětských hřišť    (OSM-MH)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 10. 2007
Poslední aktualizace: 15. 10. 2007 00:00
Autor: