Obsah

24. schůze ze dne 25.7.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

z 24. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 25. 7. 2007Rada města v Domažlicích:

1200 - souhlasí s tím, aby organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace prodala nákladní automobil BOBR 12.1. DO 50-18 za cenu minimálně dle znaleckého posudku    (OF)

1201 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice odvod finančních prostředků získaných prodejem nákladního automobilu BOBR 12.1. DO 50-18 do rozpočtu města Domažlice    (OF)

1202 - neschvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 + částka za prodej nákladního vozidla BOBR 12.1. DO 50-18 (navýšení příspěvku na provoz DTS Domažlice)
org. 0251 § 3639 pol. 2123 + částka za prodej nákladního vozidla BOBR 12.1. DO 50-18 (příjem rozpočtu města Domažlice)     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 8. 2007
Poslední aktualizace: 1. 8. 2007 00:00
Autor: