Obsah

12. schůze ze dne 14.3.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 12. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 3. 2007Rada města v Domažlicích:

577 - schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.200,- Kč na akci Sportovec roku 2006 okresu Domažlice: kolektiv 5.000,- Kč, štafeta 2.000,- Kč, jednotlivec 1.000,-Kč, mládež nezastoupená v soutěži jednotlivců 500,- Kč, mládež zastoupená v soutěži jednotlivců 300,- Kč    (OŠKTVV)

578 - schvaluje v záležitosti zpochybnění privatizace Smolovského rybníka (k.ú. Bořice) a snahy o předání rybníka Městu Domažlice uplatnění práv Města Domažlice soudní cestou, a to podáním příslušné žaloby (na určení vlastnického práva ke stavbě hráze a na určení neplatnosti rozhodnutí vlády o zařazení Smolovského rybníka do privatizace) u obecného soudu, případně podání ústavní stížnosti u Ústavního soudu a pověřuje podáním žaloby případně ústavní stížnosti advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek, Plzeň, Sady 5. května 46    (OSM)

579 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavebním řízení na stavbu: novostavba obchodního střediska Kaufland s parkovištěm, příjezdovou komunikací napojenou na silnici I/22 Komenského ulice a přípojkami inženýrských sítí Domažlice, Týnské Předm., Komenského a souhlasí se zasláním stanoviska ve stavebním řízení dle předloženého návrhu    (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 3. 2007
Poslední aktualizace: 21. 3. 2007 00:00
Autor: