Obsah

10. schůze ze dne 28.2.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 10. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 2. 2007Rada města v Domažlicích:

526 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 8.6.1995 ve znění dodatků ze dne 20.5.1999 a 26.9.2000, uzavřené mezi Městem Domažlice a Jiřinou Duffkovou, dle předloženého návrhu     (OSM)

527 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 38 na stavební parcele č. 113 v Havlovicích za účelem provozování prodejny smíšeného zboží paní Evě Kohoutové, dle předloženého návrhu     (OSM)

528 - schvaluje změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 18.2.2000 mezi Městem Domažlice a panem Milanem Pivoňkou na pronájem části nebytových prostor v objektu č. 7 na stpč. 1161/17, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědí a schvaluje uzavření dohody o změně nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 6. 3. 2007
Poslední aktualizace: 6. 3. 2007 00:00
Autor: