Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 4. zasedání, které se konalo dne 30.01.2019 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 04.03. 2019 do 15.03.2019 do 12.00 hodin

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 04.03.2019, uzávěrka příjmu žádostí 15.03.2019  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 29.04.2019, uzávěrka příjmu žádostí 10.05.2019 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 04.11.2019, uzávěrka příjmu žádostí 15.11.2019 do 12.00 hodin

Zastupitelstvo města Domažlice usnesením č. 110 ch) z 30.01.2019 konstatuje, že žádosti podané do programů pro poskytování dotací v roce 2019 - oblast školství, mládeže a sportu v termínu od 02.01. do 18.01.2019, splňují podmínky podání žádostí v období od 04.03. do 15.03.2019. Žádosti jsou platné a není třeba podávat novou žádost.

Přehled 8 vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2019

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019

4. Otevřená sportoviště v roce 2019

5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

7. Podpora významných počinů v roce 2019

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let 2019

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2019

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

 

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 4. zasedání, které se konalo dne 30.01.2019 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ( oblast kultura a ostatní zájmová činnost)

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: od 04.03.2019 do 29.03.2019 do 12.00 hodin

Přehled 5 vyhlášených programů:

1 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2019"

2 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2019"

3 "Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost 2019"

4 " Publikační a vydavatelská činost místních subjektů 2019"

5 "Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice 2019"

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast kultura a ostatní zájmová činnost

 Pro vyplnění formuláře použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

Každá žádost o poskytnutí dotace se vyplní na webovém formuláři, který bude přístupný od 04.03.2019 do 29.03.2019

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 4. zasedání, které se konalo dne 30.01.2019 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ( oblast sociální)

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: od 04.03.2019 do 29.03.2019 do 12.00 hodin

Přehled 2 vyhlášených programů:

1. "Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019 – registrované sociální služby „

2. "Program pro poskytování dotací sociálně zájmová oblast 2019"

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast sociální

Pro vyplnění formuláře použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz

 

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

Každá žádost o poskytnutí dotace se vyplní na webovém formuláři, který bude přístupný od 04.03.2019 do 29.03.2019

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 44. zasedání, které se konalo dne 26.09.2018 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 02.01.2019

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 18.01.2019 do 12.00 hodin

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 02.01.2019, uzávěrka příjmu žádostí 18.01.2019  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 29.04.2019, uzávěrka příjmu žádostí 10.05.2019 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 04.11.2019, uzávěrka příjmu žádostí 15.11.2019 do 12.00 hodin

Přehled 8 vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2019

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019

4. Otevřená sportoviště v roce 2019

5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

7. Podpora významných počinů v roce 2019

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2019

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2019

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Datum vložení: 11. 10. 2018 11:56
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 14:14
Autor: Alžběta Bokotejová