Obsah

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (MěkBN) je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Plní funkci pověřené knihovny k výkonu regionálních funkcí pro domažlický region. MěkBN je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Domažlice.
 

adresa:  Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
   Pivovarská 10
   344 58 Domažlice
 telefon:  +420 775 232 086
   
 e-mail:  knihovna@mekbn.cz , info@mekbn.cz
 www stránky:  www.mekbn.cz


Služby čtenářům a návštěvníkům:

 • absenční půjčování dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem
 • presenční půjčování dokumentů v čítárně a odd. speciálních služeb
 • rezervace dokumentů
 • meziknihovní výpujční služba
 • přístup k ON-LINE katalogům, lístkovým katalogům, kartotékám
 • přístup k internetu
 • poskytování bibliograficko-informačních služeb
 • besedy pro děti a mládež
 • informatika pro střední školy
 • kulturní akce pro dospělé (výstavy, besedy, přednášky)
 • kurzy práce na PC
 • reprografické služby
 • informační služby - informace z počítačových databází, CD-ROMy, internet
 • publikační činnost

Kde nás najdete:

knihovna