Menu
Město Domažlice
Domažlice

Údržba komunikací

Ve městě Domažlice a obci Havlovice provádíme opravy menšího rozsahu na městských komunikacích - vozovkách a chodnících ve vlastnictví Města Domažlice. Dále provádíme opravy a údržbu souvisejícího vodorovného a svislého dopravního značení.

dts_zini_udrzba

Ve městě Domažlice a obci Havlovice provádíme zimní údržbu, a to dle schváleného plánu zimní údržby.

Postupně  dle jednotlivých  kategorií  je  zimní údržba  prováděna  na  40 km vozovek a téměř 100 km chodníků.

Prioritně je údržba prováděna na komunikacích významných pro dopravní obslužnost města a na komunikacích na sídlištích s velkým počtem obyvatel.

Kanalizační vpustě

Součástí místních komunikací jseu dle zákona č.13/1997 § 12  i kanalizační vpustě.

Naše organizace pro vlastníka místních komunikací Město Domažlice zajišťuje opravy a provádí čištění téměř 1.400 kusů kanalizačních vpustí.

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)