Obsah

Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu

  • pro město Domažlice a obec Havlovice provádíme svoz sm. komunálního odpadu
  • pro město Domažlice a obec Havlovice provádíme páteční svoz bioodpadu od dubna do 12. listopadu 2021
  • Doporučující informace proti šíření koronaviru: Směsný komunální odpad vkládejte do odpadových nádob v zavázaných pytlích a jejich povrch vždy ošetřete dezinfekčním prostředkem.  Zásadně pytle neodkládejte mimo nádoby, kvůli náhodnému poškození!!!

Doplňující informace: Vozidlo na svoz bioodpadu a omezený počet nádob byly pořízeny  převážně z prostředků dotace Státního fondu životního prostředí ČR

- bližší informace a objednávky na 379 722 394

 

 

 

Rozpis náhradních svozů

směsného komunálního odpadu – SKO a bioodpadu – BIO pro rok 2021

 

Ve středu 31.3.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za čtvrtek 1.4.2021 a pravidelný středeční svoz

 

Ve čtvrtek 1.4.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za pátek 2.4.2021 a dále pak svoz BIO za pátek 2.4.2021

 

V úterý 6.4.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za pondělí 5.4.2021

 

V středu 7.4.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za úterý 6.4.2021

 

Ve čtvrtek 8.4.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za středu 7.4.2021 a pravidelný čtvrteční svoz

 

Ve středu 7.7.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za pondělí 5.7.2021 a pravidelný středeční svoz

 

Ve čtvrtek 8.7.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za úterý 6.7.2021 a pravidelný čtvrteční svoz

 

Ve středu 29.9.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za úterý 28.9.2021

 

Ve čtvrtek 30.9.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za středu 29.9.2021 a pravidelný čtvrteční svoz

 

Ve středu 27.10.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za čtvrtek 28.10.2021 a pravidelný středeční svoz

 

Ve čtvrtek 18.11.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za středu 17.11.2021 a pravidelný čtvrteční svoz

 

Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na Vánoce 2021 a Nový rok 2022

Ve čtvrtek 23.12.2021 bude proveden náhradní svoz SKO za pátek 24.12.2020 a pravidelný čtvrteční svoz

 

 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro vánoční stromky

od 3.1.2022 do 19.1.2022

 

DTS Domažlice p.o. jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků.

Do kontejnerů patří výhradně vánoční stromky a je zakázáno do nich ukládat jakýkoliv jiný odpad.

Seznam stanovišť:

- ul. Petrovická - parkoviště

- ul. 28 října - horní část parkoviště

- ul. Kosmonautů - u kontejnerů ( pod policií ČR )

- ul. Kosmonautů - u spodních garáží

- ul. Palackého - u garáží ( rozvodna )

- ul. Dvořákova - parkoviště

- ul. Mánesova - křižovatka s ul. Kunešova

- ul. Mánesova - u pošty č. 3

- ul. Ladova - velké parkoviště