Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ostatní činnosti

Dále naše organizace pro svého zřizovatele Město Domažlice provádí tyto činnosti:

 • kontroly a opravy dětských hřišť
 • opravy m. mobiliáře např.: lavičky, květináče, zábradlí atd.
 • údržba a opravy kašen a vodotrysku
 • údržba a opravy městských studní
 • zajišťujeme výsyp a provoz nádob na separ. odpad (65 stanovišť)
 • likvidace černých skládek na kat. území města
 • vedeme zákonou průběžnou evidenci o veškerých předaných odpadech všech podnikajících subjektů
 • v oblasti dopravy, odpadů a úklidu se podílíme na zajištění a organizaci Chodských slavností - Vavřinecké pouti a jiných kulturních akcí
 • vydáváme vyjádření k sítím vlastněných Městem Domažlice
 • provádíme převzetí veřejných prostranství na základě vydaných povolení po realizovaném užívání, či ukončených investičních akcí
 • plníme další úkoly uložené zřizovatelem Městem Domažlice

Naše organizace významnou měrou zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané umístěné úřadem práce, zajišťujeme výkon veřejné služby a alternativních trestů ve spolupráci se soudy a probační a mediační službou.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)