Obsah

dts_mestsky_hrbitov

Městský hřbitov

  • Provádíme ´údržbu městského hřbitova a přilehlého urnového háje
  • Dále provádíme výkop hrobů, uložení rakví, uren a rozptyl

 

Evidenci a pronájem hrobových míst zajišťuje Město Domažlice, odbor správy majetku. Bližší informace na tel. čísle 379 719 156