Obsah

Kompostárna

Naše organizace zajišťuje provoz městské kompostárny.

V tomto zařízení  je průměrně  ročně zpracováno a následně na kompost proměněno:

  • 100 tun bioodpadu od občanů předaného ve sběrném dvoře
  • 300 tun bioodpadu od občanů pravidelným mobilním svozem
  • 600 tun bioodpadu z vlastní produkce při údržbě veřejné zeleně