Obsah

Kostel U Svatých

Hřbitovní kostel U Svatých na severovýchodním okraji města. Starobylý gotický kostel byl vystavěn v polovině 14. století. Archivní doklad města popisuje, že v roce 1648 úderem blesku a vzniklým požárem byl značně poškozen a ztratil gotickou klenbu lodi. Všechny stavební práce byly dokončeny na tomto kostele až r. 1920. Uvnitř kostela je kamenná renesanční kazatelna a v lodi kostela je umístěno u zdi 15 náhrobních kamenů význačných osobností města. V těchto místech stával do 18. století také kostel sv. Jakuba o němž jsou první zmínky z roku 1037, kdy byl knížetem Břetislavem I. věnován benediktinskému klášteru v Ostrově. Toto darování potvrdil i český král Přemysl Otakar I. r. 1205 a český král Václav IV. r. 1399. Po roce 1406 byly do něho přeloženy všechny bhoslužby. Koncem 18.století kostel sv. Jakuba značně zchátral, byl odsvěcen a prodán r. 1788 domažlickému měšťanu, tkalci Václavu Hájkovi. Vzápětí byl zbourán a dnes po něm není památky.