Obsah

Kaple sv. Vavřince na Veselé hoře

Jihozápadně nad městem ve výši 587 m nad mořem se vypíná Veselá hora s kaplí sv. Vavřince

Stavba byla započata již r. 1685 a v roce 1775 došlo ke stavbě nového kostelíka a k důkladné opravě došlo v roce 1851. Od roku 1851 sem byla konána četná procesí a to nejen ve dnech známé Vavřinecké pouti. Nejznámější se konalo 13.8.1939 jako důrazný protest národa proti hitlerovské okupaci a odtržení Chodska. V době 2. světové války byly poutě nacisty zakázány a první se uskutečnila 12.8.1945. To byl také počátek tradice folklórních Chodských slavností. V roce 2008 proběhla rekonstrukce kaple. Kaple je zapsána na seznam nemovitých kulturních památek ČR.