Obsah

Bývalý augustiniánský klášter

Klášter augustiniánů byl založen r. 1287 králem Václavem II. V době husitských válek v roce 1421 byl klášter domažlickými husity zničen. Klášterní kostel Nanebevzetí Pany Marie však zůstal zachován. Po celou dobu patnáctého a následného šestnáctého století zůstal klášter v rozvalinách. Teprve v roce 1671 byla započata jeho obnova. Dokončena byla v roce 1746, ale při požáru následujícího roku byl nově opravený klášter znovu poškozen. O tři roky později však již opravený konvent sloužil svému účelu. Klášter společně s klášterním kostelem tvoří velmi historicky a architektonicky kvalitní dominantu západního konce náměstí Míru. Na konci 20. a počátku 21. stol. probíhají stále práce na opravách kláštera, který nyní slouží jako Základní umělecká škola.