Obsah

Bezděkovská branka - Branská ulice čp. 1

Branka, součást městského opevnění, byla předsunutou branou mladšího pozdně gotického opevnění. Byla výrazně zakreslena na vyobrazení města z roku 1592 jako objekt s vysokým obloučkovým štítem, přístupný po dřevěném mostě. V 19. stol. byl terén v okolí branky uměle zvýšen a stavba byla upravena jako prosté obydlí.