Obsah

Hrádek u Újezda s pomníkem Jana Sladkého Koziny

Na hranolovém kvádrovém soklu pískovcová plastika Koziny se psem u nohou. Dílo Čeňka Vosmíka z r. 1895. V roce 2010 bylo provedeno celkové restaurování pomníku.
Pomník je zapsán na seznam kulturních památek.
Z: pasportizace SÚRPMO, okres Domažlice, z prosince 1979.