Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace o stánkovém prodeji o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti ve dnech 9. a 10. 8. 2014

Stánkový prodej o Chodských slavnostech je rozdělen do dvou částí – na „Staročeský jarmark“ a „Další stánkový prodej“.
Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ul. Msgre. Staška. Další stánkový prodej je umístěn v přilehlých ulicích, v ul. Hruškově - včetně parkoviště pod hradem, parkoviště u autoškoly a v ulici Waldhegerově. Součástí stánkového prodeje je i prodej cukrovinek a hraček v Benešově ul.

Mapku s obsazením stánkových míst naleznete ZDE
 

Informace o stánkovém prodeji - „STAROČESKÝ JARMARK“

Stánkový prodej je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ul. Msgre. Staška. Místa jsou očíslována bílou barvou. Rozměr jednoho stánkového místa je 4 x 2 m, tj. 8 m2 (popř. 2 x 2 m, tj. 4 m2). Prodejci jsou povinni prodávat zboží ze stylového stánku (dřevěná konstrukce) v dobovém oblečení. Parkování automobilů a přívěsů za stylovými stánky je přísně zakázáno. V prostorách je zakázáno: prodávat z aut, karavanů a pod. provozovat jakoukoliv hudební produkci, prodávat textil, zbraně, drogistické zboží, elektroniku, domácí potřeby (jako např. nože, plastové formičky apod.)
 

Informace o stánkovém prodeji na v přilehlých ulicích - „DALŠÍ STÁNKOVÝ PRODEJ“

Tento stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je situován v prostoru ulice Hruškovy - včetně parkoviště pod hradem, parkoviště u autoškoly a v ulici Waldhegerově v Domažlicích.
Součástí dalšího stánkového prodeje jsou i stánková místa v ul. Benešově. Tato stánková místa jsou určena pro cukrovinky a hračky, které patří k pouti. Jsou vhodná pro umístění stolků a stánků menších rozměrů – maximálně 1 - 2 m do hloubky. Parkování automobilů, autobusů a jiných dopravních prostředků není v této ulici dovoleno.

Všeobecné společné podmínky

Každému prodejci je zpravidla přiděleno jedno stánkové místo, přičemž rozměr stánkového místa je pevně dán, a to 4 x 2 m, t. j. 8 m2, nebo 2 x 2 m, t. j. 4 m2 . Každému prodejci zboží je zaslána informace o přiděleném stánkovém místě spolu se složenkou. Pokud bude poplatek za stánkové místo uhrazen v daném termínu nejpozději do 30. 5. 2014), bude žádost považována za vyřízenou a stánkové místo „prodáno“. Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa. Pokud nebude uhrazen poplatek za stánkové místo v daném termínu, bude toto považováno za odmítnutí, žádost za vyřízenou a toto stánkové místo bude nabídnuto jinému žadateli. Tento způsob prodeje je časově omezen, a to na období do 31. 3. 2014.

Na žádosti, které budou městu zaslány po tomto termínu, nebude brán zřetel. Stánková místa jsou přidělována na základě došlých žádostí. Kompetencí města - příslušného odboru MěÚ Domažlice je rozhodnout o přidělení stánkového místa prodejci bez ohledu na sortiment či umístění stánkového místa v jiných letech. Poplatek z místa je stanoven dle vyhlášky č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, základní sazba činí 100,-- Kč/m2/den.

Prodejci jsou povinni: stánek označit jménem a adresou vedoucího, udržovat čistotu a úklid v průběhu prodeje, dodržovat zábor dle výše poplatku. Stánky je možno stavět v pátek 8. 8. 2014 od 18.00 hod. na zakoupeném místě. Prodej začíná v sobotu 09. 08. 2014 od 7.00 hod. a končí v neděli 10. 08. 2014 v 18.00 hod. Do 19.00 hod. musí být stánková místa vyklizena.

formulář žádosti o přidělení místa
Datum vložení: 9. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2016 6:51