Obsah

Návrh územního plánu Tlumačov - Společné projednání s dotčenými orgány

Návrh územního plánu Tlumačov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 21.08.2019 OD 10:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MěÚ V DOMAŽLICÍCH (Č.DVEŘÍ 406).

Textová část:

Textová část pro společné projednání

Grafická část:

Výrok:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPO, VPS a asanací

Odůvodnění:

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

Územní plán Tlumačov - ZADÁNÍ

Návrh ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Tlumačov   

Text:

1.  Návrh zadání územního plánu Tlumačov

Grafika:

2.  Schéma záměrů pro zadání ÚP Tlumačov