Obsah

Návrh územního plánu Tlumačov -  OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu Tlumačov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU: 22.06.2020 OD 15:00 HODIN V SÁLE KULTURNÍHO DOMU TLUMAČOV.

Textová část:

Textová část ÚP Tlumačov (výroková část a odůvodnění)

Grafická část:

Výrok:

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění:

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

 

Územní plán Tlumačov - ZADÁNÍ

Návrh ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Tlumačov   

Text:

1.  Návrh zadání územního plánu Tlumačov

Grafika:

2.  Schéma záměrů pro zadání ÚP Tlumačov