Obsah

Územní plán Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání dne 09.10. 2020 schválilo a vydalo usnesením číslo 71 územní plán Tlumačov. Územní plán Tlumačov nabyl účinnosti dne 30. října 2020.

Textová část:

Textová část ÚP Tlumačov (výroková část a odůvodnění)

Grafická část:

Výrok:

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění:

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

 

Územní plán Tlumačov - ZADÁNÍ

Návrh ZADÁNÍ územního plánu (ÚP) Tlumačov   

Text:

1.  Návrh zadání územního plánu Tlumačov

Grafika:

2.  Schéma záměrů pro zadání ÚP Tlumačov