Obsah

Spáňov

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPÁŇO SE KONÁ DNE 13.12.2021 V 15:00h V BUDOVĚ HOSTINCE VE SPÁŇOVĚ Č.P.4

Textová část

Textová část (výrok) (202.73 kB)

Textová část (odůvodnění) (13.95 MB)

Grafická část

Výroková část

Výkres základního členění (230.42 kB)

Hlavní výkres (923.3 kB)

Výkres VPS, VPO a asanací (183.52 kB)

Odůvodnění

Koordinační výkres (1.77 MB)

Výkres předpokládaných záborů ZPF (1013.61 kB)

 

 

Změna č.3 ÚPN-SÚ Spáňov Nabytí účinosti: 2.5. 2013