Obsah

Spáňov

NÁVRH SPOLEČNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPÁŇOV S DOTČENÝMI ORGÁNY SE KONÁ DNE 22.03.2021 V 9:00h V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ DOMAŽLICE

Textová část

Textová část (včetně odůvodnění) (14.07 MB)

Grafická část

Výroková část

Výkres základního členění (245.24 kB)

Hlavní výkres (438.68 kB)

Výkres VPS, VPO a asanací (183.69 kB)

Odůvodnění

Koordinační výkres (1.12 MB)

Výkres předpokládaných záborů ZPF (1.01 MB)

 

 

Změna č.3 ÚPN-SÚ Spáňov Nabytí účinosti: 2.5. 2013