Obsah

Změna ÚP Milavče č.1 - návrh ke společnému projednání,

které se koná dne 26.6.2019 ve 13:00

Textová část 

Změna č.1 (výroková část ÚP, odůvodnění, vyznačení změn)

Grafická část - výrok

a) Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část - odůvodnění

e) Kordinační výkres

f) výkres záborů ZPF

 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu Milavče za období 2014 -2018

 

- návrh zprávy o uplatňování územního plánu Milavče ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 1 ÚP Milavče (vloženo 4. září 2018)

Zpráva o uplatňování územního plánu Milavče