Menu
Město Domažlice
Domažlice

49. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 49. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 29.06.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Informace o záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN“

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Záměr prodeje volné jednotky – č. 394/3 v ul. Pelnářova, Domažlice

Žádost o odkup částí pozemku p. č. 320/4, k. ú. Bořice u Domažlic

Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní – pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon

Prodej volné bytové jednotky – Kosmonautů 162/12

Prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace – proluka Husova

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemků p. č. 2446/63 a p. č. st. 4662 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Kupní smlouva – OZ Vrbova

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

Prodej pozemku p. č. st. 4073 v k. ú. Domažlice, Vrchlického 656

Odkup části pozemku p. č. 2170/23, k. ú. Domažlice – proHeq (CZ) s. r. o.

Smlouva o bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – ÚZSVM

Plnění usnesení

Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) v období od 13.12.2020 do 11.12.2021

RO - Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“

RO - Veřejná zakázka s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“

RO - Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“

Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období r. 2022 -2024

Závěrečný účet města za rok 2021

Schvalování účetní závěrky města za rok 2021

Rozpočtové opatření – dotace dětská skupina Sluníčko

SSZMD s. r. o. - finanční plán na rok 2022, vyrovnávací platba

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022 (oblast školství, mládeže a sportu)

Různé

Závěr

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 24. 6. 2022 8:00
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2022 14:12
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)