Menu
Město Domažlice
Domažlice

44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 44. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 23.02.2022 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o bezúplatný převod - Cihlářská ulice (doplnění bodu)

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice

Koupě pozemku p. č. 2325/10, k. ú. Domažlice – rozšíření areálu Domova se zvláštním režimem

Odkup pozemku p. č. 4827/44 (odděleného od pozemku p. č. - 4827/27), k. ú. Domažlice (Chodská obchodní společnost s. r. o.)

Žádost o odkup pozemku p. č. 2170/23, k. ú. Domažlice

Žádost o slevu na nájemném a snížení nájemného

Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě – změna dle geometrického plánu

Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2022

Čerpání investiční rezervy rozpočtu 2022

Různé

Závěr

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 17. 2. 2022 14:37
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2022 9:37
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)