Menu
Město Domažlice
Domažlice

43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 43. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 26.01.2022 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Záměr prodeje volné jednotky – č. 162/8 v ul. Kosmonautů

Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic

Prodej části pozemku p. č. 5185/1 a studny – (kupní smlouva)

Žádost o bezúplatný převod - Cihlářská ulice (doplnění bodu)

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

Žádost o bezúplatný převod pozemků od SÚSPK – stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova

Rozpočtové opatření – příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Městské centrum soc. reh. služeb - financování sociálních služeb

Rozpočtové opatření – daňové příjmy

Individuální dotace – Diecézní charita Plzeň

Změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice

Kronika Města Domažlice na rok 2020

Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2021

Realizační plán na rok 2022

Digitální technická mapa města Domažlice

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Domažlice a zadání změny č. 3 ÚP Domažlice

Různé

Závěr

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 21. 1. 2022 10:15
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 10:27
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)