Obsah

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2017

Typ: ostatní
-

Město Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2017

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 1237 ze dne 14. 12. 2016

 

  1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
  2. Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
  • investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2017 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
  • investice a opravy, uvedené v příloze
  1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
  2. Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
  3. Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2016.
  4. Správce organizace Kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje spojené s předfinancováním projektu MPSV - Podpora zařízení péče o děti předškolního věku
  5. Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
  6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

 

Ing. Miroslav Mach

        starosta města Domažlice

 

 

 

 


Vytvořeno: 8. 3. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 13:09
Autor: Ing. Alena Kučerová